Wel-Bygg AS er et entrepenørfirma som tar på seg oppdrag som nybygg, tilbygg, rehabilitering, vedlikehold og skadesanering med bl.a. avfuktere og byggtørkere.


Takstmann/Tømmermester Erik N. Wendt er medlem av Norges Byggmesterforbund, våtromssertifisert, godkjent for ansvarsrett og medlem av Norges Takserings Forbund.


Vi utfører også følgende tjenester:


    -Verditaksering av boliger

    -Tilstandsanalyse av boligeiendomer

    -Skadetaksering av byggverk

    -Skjønn

    -Energimerking av privatboliger

    -Termografering og tetthetsmålingWel-Bygg AS har utstyr og kompetanse til å utføre trykktesting og termografi som avdekker enkeltfeil og mangler ved kunstruksjonen.

Utetthet, dårlig utført isolering og kuldebroer i byggningen kan stå for betydelige varmetap.


Dersom du skal, eller nylig har kjøpt bolig, skal i gang med oppussing/ ombygging, eller rett og slett vil gjøre noe med høye oppvarmingskostnader, vil du ha nytte av å få termografert og trykktestet boligen. Vil du lese mer om termografering?
 

Over 25 års erfaring i Oslo/Akershus


Kontakt:


Erik N. Wendt

Takstmann/Tømrermester

m: 92 42 99 37

e: erik@wel-bygg.no